cs

CENÍK

Překlady jsou účtovány podle novely vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele, účinná od 1.1.2023 nebo na základě dohody s klientem.